БЪЛГАРСКАТА ЕНИГМА В ДУХОВНИЯ ЖИВОТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО


       Съществува някаква тайна в произхода на българите и тяхната роля в историята на света. Големият ерудит д-р Ганчо Ценов се опита преди сто години да разбули тази тайна, като сравняваше византийските и ватиканските документални източници, но нашите историци, не довършиха неговото дело. Мой колега професор, който участва в юбилейния празник на Пекинския университет, разказваше за огромното уважение и дълбок поклон на японската делегация към присъстващите на тържеството българи. На неговия въпрос - на какво дължим тази чест, японците отговорили: Вие сте най-древната култура на света.
       Когато човек слуша „Зайди, зайди ясно слънце” или „Радина мама думаше”, или „Атмаджа дума Страхилу” трагизмът на една древна цивилизация, по-стара от Есхил и Омир завладява духа ни. Такива песни пораждат предчувствие за митично племе, танцуващо върху жаравата на много векове. Дъхът ни спира, но не можем да заплачем, защото и плачът спира в гърлото. „Няма друга такава музика като българската!” - беше казал Джордж Харисън, който освен че беше велик музикант, но се интересуваше живо от музиката на всички народи. Музиката е най-запазеният и най-емоционалният свидетел на нашата история и култура. За това трябва да се съхрани автентичността на това българско явление, което е скъпоценно за света.
       Дмитрий Лихачов нарече България. „държавата на духа” Когато говорим за развитие на духовността в човешката история, не можем да не споменем Орфей и орфизма, който изпревари христианството с много векове. А великите солунските братя Кирил и Методий, които папа Йоан Павел II нарече благодетели на Европа възмогнаха триезичната догма и дадоха достъп на много народи до същността на Христовото учението за любов, опрощение и милост към ближния. Когато пък христианската религия стана казионна държавна доктрина на Византия, а по-късно и на България, сред българите се появи и се разпространи богомилството, което беше най-бистър поток, близък на исконните извори на христианството.
       Хиляда години по-късно „Бялото братство” беше замислено от Учителя Петър Дънов, когато той следваше в Америка теология и медицина. Там той почувства че тепърва човечеството ще има все повече потребност от братство, етика и хармония, като противовес на неограничените възможности и неограничените амбиции на днешната цивилизация.
       Нашето поколение е съвременник на стъпването на човек върху повърхността на луната. Но не всички у нас знаят, че трима велики българи изиграха ключова роля в това събитие:
       Асен Йорданов, един от основателите на теорията и практиката на американската и световната авиация, когото Нийл Армстронг, първият човек стъпил върху луната, нарече свой учител;
       Джон Атанасов – признат от федералния съд на Щатите за създател на компютъра. Без компютъра не е възможно изчислението в реално време на траекториите на космическите полети;
       Иван Ночев, създател на реактивните двигатели, с които американците извършиха меко кацане върху лунната повърхност.
       Случайно или неслучайно е, че обединените усилия на трима българи имаха ключово значение за осъществяването на този безпрецедентен факт?
       През периода 1994-2003 г. нашият мизерстващ народ, който е една хилядна от днешното човечество, изпрати младежи, които спечелиха на международни и световни олимпиади по математика 59 медала от 60 възможни: 33 златни, 24 сребърни и 2 бронзови. През това време нашите управници превърнаха България в най-бедната, най корумпираната и безнадеждна страна в Европа.
       Как може малка България все още да ражда и да подарява на света толкова интелект? А да не може да се оттърве от простотията и лакомията на тези, които изнасят милионите за да сложат в джоба си комисионните, които разпродават държавата и ни оставят в ръцете на гангстерите и саморазправата?
       Нашите академици, професори, юристи, икономисти, финансисти, публицисти са длъжници към народа си. В България все още живее духът на великите ни предци, който ще ни обедини. Ние учредихме Нова Сила за да запазим Отечеството си, да не допуснем България да остане само географско или историческо понятие. Защото България е необходима на света.Проф. дпн Боян ЛАЛОВ
зам.председател на ПП "Нова Сила"