Д Е К Л А Р А Ц И Я
на политическа партия НОВА СИЛА

относно съществуването на военни бази на САЩ на територията на Република България и тяхното използване като концентрационни лагери


          Националното ръководство на политическа партия НОВА СИЛА,
водено от висшата цел на партията – неотклонното отстояване на българските национални интереси и непрекъснатата защита правата на българските граждани, вярно на принципите на общочовешките ценности, връх на които е правото на живот и нормални условия за достойно човешко съществуване, припомняйки решителната общонародна непримиримост срещу всички форми на тероризъм, включително и тези, които са организирани и провеждани от държавни формирования, като се съобразяваме с нормите на международното публично право и решенията на Организацията на обединените нации, обръщаме се към 41-то Народно събрание и към Министерския съвет на Република България, и към българската общественост с призив за незабавно закриване на военните бази на САЩ в Република България и категоричен отказ от приемане в Република България на лица, държани досега в затвора на САЩ в Гуантанамо.
          Припомняме следните факти:
          В американските военни бази на българска територия не действа нито юрисдикцията на Република България, нито международна юрисдикция, тъй като САЩ не са ратифицирали Римския статут на Международния наказателен съд. В същото време САЩ не позволяват техен гражданин да бъде предаден на друга държава за целите на наказателно преследване. Всичко това означава, че всеки престъпен произвол на американски военни в Република България би останал абсолютно ненаказан.
          Щом американските военни бази в Република България се ползват с юрисдикционна екстериториалност, тяхното съществуване на българска територия означава за Република България отказ от държавен суверенитет.
          Отказът от държавен суверенитет върху определени части от територията на Република България представлява частично изменение на държавната територия, което е от компетентността на Велико Народно събрание (чл.158, т.2 от Конституцията на Република България). А за създаването на американските военни бази в Република България няма акт на Велико Народно събрание.
          Обяснима тревога предизвиква намерението на САЩ да „разквартируват” в Република България лица, държани досега в затвора на САЩ в Гуантанамо. По този начин САЩ прехвърлят на Република България позорната отговорност за един затвор, трудно окачествим при съвременните разбирания за човешки права: затвор, в който задържаните нямат съдебни присъди и срещу тях не се водят досъдебни производства, отказани са им правна помощ и habeas corpus – те са лишени от свобода без доказана вина, просто защото не се харесват на САЩ. Ако употребим точната терминология, в Гуантанамо съществува не затвор, а концентрационен лагер.
          Необяснимо е обаче, поне от позицията на българските национални интереси, съгласието на последното българско правителство – Република България да приеме затворници от Гуантанамо и по този начин да се превърне в мишена на моралната ожесточеност на световната прогресивна общественост, както и на възможни нападения, не само с морален характер.
          Обстановката, създадена от САЩ на територията на Република България и около нея, с безропотното съгласие на последните български правителства, се усложнява неимоверно и от факта, че на по-малко от 50 км по въздушна линия от държавните граници на Република България се намира най-голямата в света военнна база на САЩ – „Бондстийл” – за обезпечението на която областта Косово бе обявена за „самостоятелна държава”. Не бива да се забравя, че „Бондстийл” е всъщност и телекомуникационен оперативен център, разположен точно на пътя на т.нар. „Коридор 8”, на проектирания път на жизнено важните европейски нефтопроводи, от който център освен, че се ръководят всички операции на САЩ в Европа, се и подслушват и неутрализират неамериканските комуникации. Съседството на „Бондстийл” представлява огромна заплаха за Република България, неоправдана с никакви български интереси, но това не попречи на последните две български правителства да „признаят независимо Косово”.
          Следователно съществуването на военните бази на САЩ в Република България противоречи не само на интересите, но и на Конституцията на българската държава.
          Ето защо политическа партия НОВА СИЛА призовава за незабавно закриване на военните бази на САЩ в Република България и категоричен отказ от приемане в Република България на лица, държани досега в затвора на САЩ в Гуантанамо.Централен комитет на политическа партия НОВА СИЛА
Председател: Антон Сираков