Централен комитет

Централният комитет е оперативно-представителният национален ръководен орган на партията, действащ постоянно (чл.9 от Устава).

Състав:


председател:
Антон Георгиев Сираков

заместник-председател:
проф. д.п.н. Боян Цветков Лалов

заместник-председател:
Георги Цветанов Георгиев

заместник-председател:
Константин Димитров Костов

организационен секретар:
Йордан Георгиев Йорданов


членове:

Георги Стефанов Трендафилов
Георги Иванов Четински
Георги Стоичков Тонев
Людмил Любенов Новков
д-р Петър Николов Петров
Снежана Стефанова Иванова
Светла Петкова Рашкова
Светослав Петров Иванов
Стоян Златанов Златанов
Таня Монева Атанасова